Miten koronakriisi on muuttanut suomalaisten lainan haku käyttäytymistä.

Tilanne ennen koronakriisiä

Syyskuussa 2019 voimaan tullut 20 prosentin korkokattoraja sai meidät tietoisiksi siitä, kuinka
korkeat korot kulutusluotoissa on ja kuinka paljon niihin voi itse vaikuttaa. Tämä sai suomalaiset
kilpailuttamaan lainansa ja vaatimaan matalampaa korkoa. Lainaa haettiin paljon ja se tuotti monelle
helpomman taloudellisen arjen.
Ennen korornakriisiä lainan hakeminen oli tavallista ja kulutusluottoa haettiin useimmiten isompiin
hankintoihin, kuten auton tai veneen rahoittamiseen. Yleistä oli myös lainojen yhdistäminen tai
jälleenrahoittaminen kuukausittaisten kulujen pinentämistä ja korkokulujen madaltamista varten.
Usein lainaa otetiin myös matkustamiseen tai vaikka häiden rahoittamiseen. Luottokortti velkaa oli
kohtuullisesti ja niitä käytettiin bonusten kerryttämiseen ja muihin etuuksiin joita luottokortit yleensä
tuovat mukanaan.

Tilanne koronkriisin alussa

Koronakriisi on muuttanut luottojen hakemista ja käyttötarkoitusta huomattavasti. Aluksi näimme
muutoksen yrittäjien lainan hakemisessa. Yrittäjät ymmärsivät hyvin pian minkälaiseen tilanteeseen
mahdollisesti voitiin ajautua ja olivat myös ensimmäiset jotka koronakriisistä kärsivät. Moni joutui
sulkemaan liikkeensä, ravintolansa tai muun toimintansa koska asiakkaat hävisivät kuin tuhka tuuleen
ja tulot tippuivat nopeasti nollaan. Tämä nosti yrittäjien lainan tarvetta huomattavasti ja heidän
osuutensa lainojen hakioista oli erittäin suuri.
Yrittäjien tulojen laskun myötä nousi seuraavaksi ongelmaksi työntekjöiden työttömyys. Tästa
aiheutui ongelmia monelle alalle. Liikkeet, ravintolat, hotellit ja kulttuuri suljettiin nopealla
aikataululla lyhyen ajan sisällä ja pankitkin joutuivat pysäyttämään lanojen myöntämisen, koska
tilanne vaati uutta strategiaa lanojen myöntämisriskin suhteen. Olemassa olevat asiakkaat tarvitsivat
lainan maksuihin helpotusta tai jopa vapautusta, koska työttömyyspäiväraha hakemuksien käsittely
venyi hyvin pitkäksi ymmärrettävistä syistä.

Tilastolliset muutokset kuukausittain

Suomen Pankin sekä Tilastokeskuksen mukaisesti lainojen kanta on melkein muuttumaton. Uusia
lainoja on toki otettu mutta tämä osoittaa sen, että lainoja on jälleerahoitettu tai maksusuunnitelmia
on muutettu pidemmäksi. Alla näet kotitalouksien uusien lainojen muutoksen pois lukien tili-ja
korttiluotot vuoden alusta heinäkuu alkuun 2020. Kuten taulukosta näkyy huhtikuussa otetiin
enemmän uusia lainoja johtuen koronakriisin aiheuttamasta työmäärän vähenemisestä. Samoin kävi
heinäkuun alussa. Uuden väliaikaisen korkokattolain voimaantulon myötä suomalaiset kilpaluttivat
lainojaan entistä enemmän saadakseen mahdollisuuden käyttää tätä lakia hyväkseensä. Monet ovat
säästäneet paljon rahaa tällä kilpailuttamisella ainakin vuoden loppuun. Monet ovat saaneet siitä
pidenpiaikaisen helpotuksen taloudelleen, koska ovat kilpailuttamalla saaneet alle 10 prosentin
koron koko lopulle laina-ajalleen. Kilpailuttaminen kannattaan aina. Lue lisää tästä.

Lainat vaateittain

Pankkien reaktiot koronakriisin aikana

Suurin osa rahalaitoksista avasi heti mahdollisuuden lyhennysvapaalle ja jotkut jopa maksuvapaalle
mutta lainankorotuksia tai uutta lainaa ei myönnetty. Lyhennysvapaa ja maksuvapaa on vain
väliaikainen ratkaisu muutamaksi kuukaudeksi. Jotkut pankit auttoivat asiakkaitaan laina-aikaa
pidentämällä. Laina-ajan pidennys voi vaikuttaa maksuerään hyvinkin paljon jos laina-aikaa
pidennettään huomattavasti. Useimmat pankit tarjoavat maksimissaan 15 vuotta laina-aikaa.
Huomioitavaa on tietysti se, että kokonaiskustannukset kasvavat silloin hyvinkin paljon jos laina-aikaa
pidennettään monia vuosia. Pankilta kannattaakin aina kysyä kuinka paljon todelliset kulut nousevat
ja kuinka suuri vaikutus laina-ajan pidennyksellä on kuukausierään. Mikäli erä muuttuu vain
muutaman kymmenen euron verran ei muutos välttämättä ole kannattavaa kokonaiskulujen kasvun
suhteen. Kulutusluoton voi toki aina maksaa kokonaisuudessan pois aikaisemmin ja sillä tavalla
säästää kuluja tai toinen vaihtoehto on maksaa maksuerää suurempi summa joka kuukausi, kun
taloudellinen tilanne on taas parempi.

Väliaikaisen 10 prosentin korkokaton seuraukset

Kun hallituksen esitys uudesta 10 prosentin korkokatosta astui voimaan 01.07.2020 vaikutti se
suomalaisten lainan hakuun kuten olettaa saattaa. Moni otti yhteyttä pankkeihin koska luulivat koron
muuttuneen olemassa oleviin lainohihin. Kyseessä oli siis väliaikainen korkokatto joka vaikuttaa
nimelliskorkoon mutta tätä lakia ei sovellettu jo olemassa oleviin lainoihin vaan uusiin lainoihin.
Tämä sai suomalaiset liikkelle ja uusia lainoja alettiin taas myöntämään. Kilpailuttaminen nousi
pinnalle ja asiakkaat vaihtoivat pankkia nopeaan tahtiin. Samoin kävi lainankorotuksille, koska ne
luettiin myös kuuluvan uusien lainojen joukkon kuin myös laina-aikojen pidennykset. Asiakkaat saivat
siis mahdollisuuden käyttää 10 prosentin väliaikaista korkolakia. Mikäli olet yksi niistä joka on näin
menetellyt sinun kannattaa muistaa että kun 01.01.2021 koittaa nousee lainasi korko sille tasolle
kuin sen olisi pitänyt olla jo lainaa myönnettäessä. Allekirjoittaessasi uuden laina sopimuksen olet
varmasti asiasta jo lukenut ja sieltä löydät myös tiedot korosta joka sinulla tulisi olla.

Tilanne tällä hetkellä

Koronakriisi ehti jo hiukan helpottua tartuntojen suhteen ja pankitkin ovat avanneet lainanhaku
mahdollisuuksia enemmän ja enemmän. Tällä hetkellä lainaa myönnetään mutta erittäin varovasti.
Vakaa talous, oikean alan työpaikka, oma asunto ja vähän vakuudetonta lainaa ovat tärkeitä
kriteereitä pankeille juuri nyt. Työttömän, opsikelijan ja matala palkkaisen on vaikeaa saada uutta
lainaa. Yrittäjätkään eivät ole pankkien suosiossa toistaiseksi. Jos saat hylkäävän päätöksen
lainahakemuksellesi kannattaa odottaa muutama kuukausi ja hake uudestaan koska tilanne voi
muuttua hyvinkin paljon muutaman kuukauden aikana. Pankit seuraavat tilannetta tarkasti ja tekevät
muutoksia sitä mukaa kun koronakriisi tilanne paranee.

Uusia lainoja ei kuitenkaan tällä hetkellä oteta mielin määrin. Muutokset suomalaisten
ostokäyttäytymisessä ovat muuttaneet myös lainan tarpeen kasvua. Lainaa ei haeta koska sille ei ole
tarvetta. Rahaa ei käytetä samalla tavalla kuin ennen. Matkustaminen, ravintola illat ja muut huvit
ovat jäännet hyvin vähälle joten rahan tarve ei ole yhtä suuri. Vaikka koronakriisi on ollut vaikea asia
ja on aiheuttanut paljon pahaa on tästä kriisitä ollut myös hyötyä monelle. Velkakierre on ehkä
loppunut ja rahaa on jopa laitettu säästöön koska nyt ymmärretään millaiseen kriisiin voimme joutua
aivan yllättäen. Turhat ostosreissut ja ravintolaillat, jotka jäävät tekemättä auttavat taloudelliseen
tilanteeseen väistämättä positiivisesti.

Suomen kotitalouksien euromääräiset lainat ja talletukset (1)

Alla näet kuinka lainojen kanta ja eri lainamuodot ovat muuttuneet koronakriisin aikana vuoden
ensimmäisellä puoliskolla. Lähde Suomen Pankki.

(1)Rahalaitosten tiedonkeruu muuttui kesäkuusta 2010 lähtien, mistä syystä julkaistut luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia
aikaisempien havaintojen kanssa. Muutoksia aiheuttivat mm. tiedonkeruun tarkentuminen, tilastomääritelmien muutokset
(esimerkiksi kortti- ja tililuottojen määritelmän laajentuminen kattamaan myös valmiusluottolimiitit) sekä tarkkojen tietojen
kerääminen kaikilta rahalaitoksilta.

Uudet lainasopimukset ja uudet nostetut kotitalouslainat (1,2)

Uudelleen neuvottelut kulutusluotot sisältävät maksusuunnitelmien muutokset, kuten laina-ajan
pidennyksen, kulutusluottojen yhdistämisen ja näiden jälleerahoituksen. Näistä seikoista johtuu
myös se, että lainojen kokonaiskanta ei ole juuri muuttunut koronakriisin aikana. Alla näet taulukon
lainat ilmoitettuna miljonissa euroissa. Lähde Suomen Pankki.

lainat

(1) Rahalaitosten tiedonkeruu muuttui kesäkuusta 2010 lähtien, mistä syystä julkaistut luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia
aikaisempien havaintojen kanssa. Muutoksia aiheuttivat mm. tiedonkeruun tarkentuminen, tilastomääritelmien muutokset
(esimerkiksi kortti- ja tililuottojen määritelmän laajentuminen kattamaan myös valmiusluottolimiitit) sekä tarkkojen tietojen
kerääminen kaikilta rahalaitoksilta
(2) Uudet lainasopimukset sisältävät kaikki Suomen rahalaitosten kuukauden aikana tekemät uudet euromääräiset sopimukset.
Mukana ovat myös sopimukset, jotka syntyvät olemassa olevien lainojen uudelleenneuvottelujen tuloksena. Uudet nostetut lainat
sisältävät kaikki kuukauden aikana nostetut lainat sopimuksen tekohetkestä riippumatta.
(3) Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (lukuunottamatta uusia nostettuja lainoja,
jotka eivät sisällä voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä) ja yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lainan hakeminen ja lainojen käyttötarkoitukset ovat muuttuneet
erittäin paljon koronakriirisin aikana.

Suomalaiset kilpailuttavat lainoja entistä enemmän ja kohteina ovat enimmäkseen autolainat,
remonttilainat, sijoitukset ja terveydenhuolto. Remonttilainaa haetaan lähes 45 % aiempaa
enemmän.

Henkilöautokauppa heijastuu vakuudettomien kulutusluottojen nostoihin.

Näin lainojen käyttötarkoitukset ovat muuttuneet.

Yrittäjien osuus lainanhakijoista kasvoi koronakriisin alussa voimakkaasti, mutta osuus on vähentynyt
selvästi. Alle 2 000 euroa kuukaudessa tienaavien osuus lainanhakijoista on nousussa.
Lomailuun käytettävien luottojen osuus on laskenut mutta lainanmäärä on nousussa ja kipuaa jo
lähemmäs keskimäärin 6000 euroa per laina. Remonttilainojen osuus on kasvanut lähes 45 %, koska
tämä nostaa asunnon tai kiinteistön arvoa ja on kannattava sijoitus, mutta näiden lainojen suuruus
on laskussa. Myös muihin sijoituksiin sekä tontin tai kiinteistön hankintaan on otettu yli 20%
enemmän lainaa kuin aiakaisemmin.

Lainanhakijoilla on entistä enemmän avonaista luottokorttivelkaa

Luottokorttivelkaa lainanhakijoilla on huomattavasti aiempaa enemmän. Luottokorttivelkojen
määrä on kasvanut melkein 20 % koronakriisin alkuvaiheen jälkeen.
Alkuvuodesta 2020 suomalaisilla oli luottokorttivelkaa keskimäärin melkein 7600 euroa.
Keskimääräinen velan määrä on kasvanut maaliskuun puolenvälin jälkeen noin 9100 euroon.
Vakuudettomien luottojen keskimääräinen lainamäärä on 1200 euroa vähemmän eli noin 7900
euroa. Vakuudettomien kulutusluottojen osuus on laskenut 3,2 prosenttia.
Yrittäjien osuus lainanhakijoista kasvoi koronakriisin alussa voimakkaasti, mutta osuus on vähentynyt
selvästi.
Alle 2 000 euroa kuukaudessa tienaavien osuus lainanhakijoista on nousussa. Tämä on tietenkin
ymmärrettävää koska koronakriisi on osunut kovimmin näiden henkilödien taloudelliseen
tilanteeseen.

Usein kysyttyä

Miten voin vertailla kulutusluottoja ja saada parhaan tarjouksen?

Voit vertailla kulutusluottoja hakemalla sitä monelta er pankilta ja rahalaitokselta. Suosittelemme kuitenkin,
että käyttäisit lainanvälittäjiä. Voit silloin vain yhdellä hakemuksella, saada jopa 30 tarjousta eri pankeista.
Silloin sinulla on mahdollisuus saada parhaat lainaehdot ja matalin korko. Säästät näin selvää rahaa. Hae tästä.
(link til siden finanzia.fi)

Kuinka suuren lainansumman voin jälleenrahoittaa?

Tähän ei ole olemassa sääntöjä kuinka paljon lainaa voit jälleenrahoittaa. Jos aiot käyttää kulutuslainan lainojen
yhdistämiseen, suurin markkinoilla tarjottu määrä on 70 000 euroa. Useat pankit ja luotonantajat tarjoavat
lainojen yhdistämiseen jopa 70 000 euron lainoja.

Mihin kulutusluottoa voi käyttää?

Kulutusluottoa voit käyttää ihan mihin tarkoitukseen tahansa. Voit rahoittaa sillä vaikka auton tai ostaa uuden
jääkaapin jos se on yllättäen hajonnut. Lue lisää kulutusluotosta tästä.(link til siden Kulutusluotto)